lakbima.lk

•ඔබ දුම්කොල වගාව සම්බන්දයෙන්
සමීක්ෂණයක් කරලා එහි වාර්තාව එළි දක්වා තිබෙනවා. ඔබ මෙයින් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?
ඇත්තටම දුම්කොළ වගාව සඳහා යොමු වී සිටින්නෙත් අපේ රටේ ගොවි ජනතාවයි. මගේ සමීක්ෂණයන් වලදී ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව මම අවධානය යොමු කරන ප්‍රමාණය වැඩියි. මගේ බොහොමයක් සමීක්ෂණවලට පාදක වී තිබෙන්නෙ ගොවීන් හා මේ රටේ කෘෂිකාර්මාන්තයයි. දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන්ට රජයෙන් වාරණයක් ගෙන ඒමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. අපේ රටේ දුම්කොළ වගාව තහනම් කළොත් එම කාර්යයයේ නියැලී සිටි ගොවීන් හා ලංකාවේ දුම්කොළ ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ව්‍යවසායකයින්ට මුහුණ පෑමට සිදුවිය හැකි තත්ත්වයත් ඊට ඇති විකල්පයත් ගැන සාකච්ඡා කිරීම තමයි මගේ සමීක්ෂණයේ අරමුණ වුණේ.

•හොඳයි ඔබ මේ සමීක්ෂණයේ දුම්කොළ වගාවේ ගැටලු විදියට හඳුනාගත්තේ මොනවාද?
දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන්ට නම් ආර්ථික ගැටලුවක් නෑ,මොකද ඔවුන් වගා කරන දුම්කොළ සියල්ල මිල දී ගන්න
වැඩපිළිවෙළක් තිබෙනවා. මේ නිසා දුම්කොළ ගොවීන්  තම නිෂ්පාදනයෙන් පාඩු ලබන්නෙ නෑ. නමුත් දුම්කොළ වගාව තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය කටයුතු කළොත් ඔවුන්ට ඇති විය හැකි ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම තමයි මගේ සමීක්ෂණයේ මූලික අරමුණ වුණේ. දුම්කොළ  වර්ග තුනක් අපේ රටේ වගාකරනවා. එක් වර්ගයක් අපි බුලත්විට සමග කන දුම්කොළ. අනෙක් තමයි බිඩී සහ සුරුට්ටු (සීගා) සඳහා ගන්නා දුම්කොළ, ඒත ඒ සඳහා වෙනම විශේෂ දුම්කොළ වර්ගයක් නෑ, කන දුම්කොළම තමයි මේ බිඩි, සිගා සඳහාත් යොදා ගන්නෙ. නමුත් ඇතැම්  දුම්කොළ වගා කරන පිරිස් තමන්ගේ වගාව බිඩී. සීගා සඳහා පමණයි යොදා ගන්නෙ. අනෙක් දුම්කොළ වර්ගය තමයි සිගරට් සඳහා වගා කරන දුම්කොළ. අපේ රටේ මේ ආකාරයට දුම්කොළ වගා කරන ගොවි පවුල් 5000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා.

•දුම්කොළ ගොවියාට ආර්ථික ප්‍රශ්න නැත්නම් ඔබේ සමීක්ෂණයේදී අවධානය යොමු කළේ රජය සූදානම් වන දුම්කොළ වගා තහනම ගැනද?
ඇත්තටම සමීක්ෂකයෙක් විදියට මගේ අවධානය යොමු වුණේ රජය දුම්කොළ  තහනම් කරනවා නම් දුම්කොළ  වගාකරන හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන්හි නියැළී සිටින ජනතාවට තිබෙන විකල්ප මොනවාද කියලයි. රජය දුම්කොළ වගාව තහනම්  කරන්න සූදානම් බව ප්‍රකාශ වීමත් සමග ඒ පිළිබඳව රටේ විවිධ සමාජ ස්ථරයන්වල සංවාදයක් ඇති වුණා. නමුත් මේ සංවාදවලට දුම්කොළ වගාකරුවන් හෝ ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තවල නියලෙන්නන් සහභාගි කරවා ගෙන තිබුණේ නෑ. ඒ නිසා දුම්කොළ තහනමෙන් සෘජු බලපෑම් ඇතිවන ජන කොටස් අදහස් සමාජගත වුණේ නැති වුණාම ඔවුන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ නිසා තමයි මම මගේ සමීක්ෂණයේදී දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන් හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කරුවන් හමුවෙලා මේ ගැන ඔවුන්ගේ මතය සමාජගත කරන්න උත්සහ කළේ.

•ඔබගේ අධ්‍යයනය අනුව දුම්කොළ වගාව තහනම් නොකළ යුතුය කියලද ඔබ කියන්නෙ?
ඔය කාරණයේදී දෙපැත්තක් තියෙනවා. දුම්කොළ හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ඇතිවන ඉල්ලුම සමාජයට කරන බලපෑම් එක පැත්තක්.  අනෙක තමයි දුම්කොළ හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින අයගේ නිෂ්පාදන සැපයුම නැවතීම නිසා ඔවුන්ට ඇතිවන බලපෑම. මේ කාරණා දෙකම ඉතාම වැදගත්. රජය ප්‍රතිපත්තියක් විදියට දුම්කොළ තහනම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒවාට ඇති ඉල්ලුම නිසා සමාජයට එල්ල වී ඇති බලපෑම පදනම් කර ගෙනයි. මගේ සමීක්ෂණයේදී ඒ කාරණය ගැන අවධානය යොමු කරලා නෑ. මා අවධානය යොමු කර තිබෙන්නෙ දුම්කොළ වගාව නතර කරනවා නම් ඊට සම්බන්ධ ගොවීන්ට හා කර්මාන්තකරුවන්ට එමගින් ඇතිවන බලපෑම හා එම බලපෑම සමනය කිරීමට ඇති විකල්ප පිළිබඳ සාකච්චා කරන්නයි දුම්කොළ වගා නවත්වන්න කියල කියන්න අයිතියක් නෑ. අනෙක එහෙම දෙයක් අපි කිව්වත් කෙරෙන්නෙත් නෑ. මම උත්සාහ කළේ දුම්කොළ වගාව තහනම් කළොත් අසරණ වෙන ජනතාව පිළිබඳව රජයට කල්තියාම  කරුණු කියන්නයි. ඒ අනුව දුම්කොළ වගාව තහනම් කරනවා නම් ඒ ගොවීන් හා කර්මාන්තකරුවන් සඳහා අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙළක් රජයට සකස් කර ගන්න පුළුවන්.
 
•ඔබේ සමීක්ෂණයට අනුව ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව තුළින් යැපෙන පිරිස කොපමණද?
දුම්කොළ වගාවේ වර්ග තුනක් වගා කරනවා. ඒ කන්නෙ කන දුම්කොළ, බිඩි හා සිගා සඳහා වවන දුම්කොළ හා සිගරට් සඳහා වගා කරන දුම්කොළ වශයෙන් ඒ තුන් වර්ගය හඳුන්වනවා. මේ වගාවන්ට කෙළින්ම සම්බන්ධ පිරිස ලක්ෂ තුනකට ආසන්නයි. කන දුම්කොළ අක්කරයකට එකවරකට කොළ තිස් දහක් පමණ කැපෙනවා. ඒ කොළ වේලන්නෙ වගා කරන ගොවියාම නොවෙයි. ඒකට වෙනම පිරිසක් ඉන්නවා. මේ විදියට දුම්කොළ ක්ෂේත්‍රයෙන් යැපෙන පිරිස ලක්ෂ පහක් පමණ අපේ රටේ ඉන්නවා. දුම්කොළ වගාව තහනම් කළොත් මේ ලක්ෂ පහටම ජීවත් වීමේ ක්‍රමයක් නැතිව යනවා. ඒක අපේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒක කල්තියා සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද කියන එක පිළිබඳව රජය දැනුවත් කරන්නයි මම සමීක්ෂණයෙන්  උත්සහ කළේ.

• දුම්කොළ වගා කරන්න රටේ කොයි තරම් භූමි ප්‍රමාණයක් යොදා ගෙන තිබෙනවාද?
කන දුම්කොළ වගා කරන්න කල්පිටිය හා යාපනයේ ප්‍රදේශයේ වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් යොදා ගෙන තිබෙනවා. බිඩි හා සිගාවලට අවශ්‍ය දුම්කොළ වැඩියෙන්ම වගා කරන්නෙ කුරුණෑගල කෑගල්ල වැනි දිස්ත්‍රික්කවලයි. සිගරට් සඳහා දුම්කොළ  වගා කරන ගොවීන් වැඩිපුරම ඉන්නෙ අනුරාධපුරය, ‍පොළොන්නරුව, බුත්තල, වැල්ලවාය, රත්නපුර ආදි ප්‍රදේශවලයි. රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල යම් ප්‍රමාණයකට දුම්කොළ වගා කරනවා. ගොවීන් දුම්කොළ වගාව සඳහා යොමු වන්නේ යල කන්නයේදී පමණයි. මහ කන්නයේ කුඹුරු වගා කරනවා. දෙකන්නයේම දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන් ඒ සඳහා යොදාගෙන තිබෙන්නේ වෙනත් බෝගයක් වගා කළ නොහැකි නිසරු ඉඩම්. ඇත්තටම නිසරු ඉඩම්වලින් සරු ආදායමක් ලබන එක තමයි දුම්කොළ ගොවීන් කරන්නෙ.

•දුම්කොළ වගාව නිසා පස නිසරු වන බවටයි චෝදනා එල්ල වී තිබෙන්නෙ. ඒක එහෙම නොවෙයි කියන්න ඔබේ සමීක්ෂණය සමත්ද?
මේක පිළිබඳව කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යල කන්නයේ දුම්කොළ වගා කළ ඉඩමක මහ කන්නයේ වෙනත් බෝගයක් වගා කිරීමේදී යොදන්න වෙන ‍පොහොර ප්‍රමාණය පිළිබඳව තිබෙන තත්ත්වය. මේ පිළිබඳව මගේ සමීක්ෂණයේදී කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමේදී තහවුරු වුණේ දුම්කොළ වගා කළ ඉඩමක් ඊළඟ කන්නයේදී වෙනත් බෝගයක් වගා කිරීමට යොදා ගන්නවා නම් ඒ සඳහා යෙදීමට අවශ්‍ය ‍පොහොර  ප්‍රමාණය ඉතා අඩු බව. ඒක ඒ ගොවීන්ම තහවුරු කරනවා. ඒ වගේම පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කරන ළද සමීක්ෂණයකින් තහවුරු  කරලා තිබෙන්නෙත් දුම්කොළ වගාව නිසා පස නසරු වීමක් හෝ ඩ් අගය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නෙ නෑ කියලයි.

•දුම්කොළ කෑම හා දුම්බිම නිසා ඇතිවන විපාක පිළිබඳව සමාජයේ දැඩි කතා බහක් ඇතිව තිබෙනවා. ඔබ ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කළේ නැත්තේ ඇයි?
ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කළ යුත්තේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අයයි. මගේ විෂය කෘෂි ආර්ථිකයයි. මගේ අවධානය යොමු වන්නේ ඒ විෂයයටයි.

• ඔබ දුම්කොළ සමාගම්වලින් යැපෙන ඔවුන්ගේ වුවමනාවන් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන අයෙක් කියල කාටහරි චෝදනා කරන්න පුළුවන්.  ඒකට ඔබට උත්තරයක් තියෙනවාද?
දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන් සම්බන්ධ කරගෙන මම කරපු මේ සමීක්ෂණය ස්වාධීන සමීක්ෂණයක්. මේකට අපි කාගෙන්වත් මුදල් හෝ වෙන උපකාර ලබාගෙන නෑ. මීට පෙර ගොවීන්ගේ ‍පොහොර සහනාධාර  නවත්වල කාබනික ‍පොහොර භාවිතයට ගොවීන් හුරු කළ යුතු බවට හඬක් නඟපු අය අතර එක්කෙනෙක් මම. අපි මේ හැම සමීක්ෂණයක්ම කරන්නෙ ගොවීන්ගේ පැත්තේ ඉඳගෙනයි. දුම්කොළ වගා කළත් ඔවුන්ද ගොවීන් පිරිසක්. ඔවුන් මුහුණ දෙන  ප්‍රශ්න කතා කිරීම කාටවත් කඩේ යෑමක් නොවේ.  ඒක අපේ යුතුකමක්.

• හොඳයි ඔබේ සමීක්ෂණයට අනුව දුම්කොළ වගාව තහනම් වුණොත් ඔවුන්ට තියෙන විකල්ප මොනවාද?
ඔව් මොවුන්ට විකල්ප කීපයක් තියෙනවා. ඒ විකල්ප රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ලෙස සකස් වෙන්න ඕනේ. දැනටමත් මේ ගොවීන් හොඳ ආදායම් ලබන අය නිසා ඔවුන් ක්‍රම ක්‍රමයෙන්  විදේශීය වෙළෙඳ‍පොළට එළවළු යවන ගොවීන් පිරිසක් ලෙස එළවළු වගාවට යොමු කරන්න ඕනේ. දැනට දුම්කොළ වගා කරන අයත් එළවළු වගා කරන්න පටන් ගෙන ඒවත් දේශීය වෙළෙඳ ‍පොළට ආවොත්  එළවළු මිල ඉතා නරක ලෙස පහළ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන් එළවළු වගාවට යොමු කරන්නේ නම් ඔවුන් විදේශ  වෙළෙඳ ‍පොළ සඳහා එළවළු සපයන ගොවීන් ලෙස හඳුනාගෙන කටයුතු කිරීම තමයි ඉතාම සුදුසු ක්‍රමය කියලා අපි හිතන්නෙ. ඒ සඳහා ගොවීන්ද සූදානම් කළ යුතු වෙනවා.

සාකච්ඡා කළේ : ජයසූරිය උඩුකුඹුර

Page 5 of 7

Lakbima Online

Download Lakbima Mobile App

 
 

 

Get In Touch With Us

Please publish modules in offcanvas position.