lakbima.lk

S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයට අන්තර්ගත සමාගම් වෙනස්වෙයි


S&P Dow Jones Indices විසින් 2019 පළමුවන අර්ධ වර්ෂය සඳහා කරනු ලබන දර්ශක සැකසීමට අනුව S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයට අදාලව පහත දැක්වෙන වෙනස්කම් වූ බව කොළඹ කොටස් හුවමාරුව මෙසේ දැනුම් දෙයි.

2017 මාර්තු මස සිදුකල දර්ශක ක්‍රමවේදී සංශෝධනයට අනුව අර්ධ වාර්ෂිකව දර්ශකය සැකසීම ආරම්භ කල අතර ජුනි හා දෙසැම්බර් යන මාස තුල මෙය සිදු කරුනු ලැබේ. මීට පෙර මෙය වාර්ෂිකව සිදුකර ඇත. තවද, මෙම සංශෝධනයට අනුව S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයට (S&P Sri Lanka 20) අදාළ සමාගම්වල ලැයිස්තුගත වී ඇති නිෂ්ඡන්ද කොටස්, ඔවුන්ගේ ද්‍රවශීලතා සුදුසුකම් සපුරාලීමෙන් පසුව S&P Sri Lanka 20 දර්ශකයට අන්තර්ගත කරනු ලැබේ.
 

2019 ජුනි මස 24 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි (2019 ජුනි මස 21වන දිනට කොටස් වෙළෙදපොළ ගනුදෙනු අවසන් වීමෙන් පසුව) S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයට ඇතුලත් වීම සදහා අදාළ වන සුදුසුකම් පුරණය කිරීම මත සමාගම් දර්ශකයට අලුතෙන් ඇතුලත් වීම හා දර්ශකයෙන් ඉවත් වීම පහත අයුරින් සිදු වී ඇත.

දර්ශකයෙන් ඉවත් වන සමාගම්


සමාගම                                                      CSE Ticker
1) සිලෝන් ටුබැකෝ කම්පැනී පී.එල්.සී            CTC.N0000
2) නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව පී.එල්.සී               NTB.N0000
3) රිචඩ් පීරිස් ඇන්ඩ් කම්පැනී පී.එල්.සී            RICH.N0000
4) ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් කම්පැනී ලංකා පී.එල්.සී        TKYO.N0000
TKYO.X0000

දර්ශකයට අලුතෙන් ඇතුලත් වන සමාගම්


සමාගම                                                         CSE Ticker
1) එක්ස්පෝ ලංකා හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී          EXPO.N0000
2) එච්. එන්.බී ඇෂූවරන්ස් පී.එල්.සී              HASU.N0000
3) ජනශක්ති ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි පී.එල්.සී          JINS.N0000
4) මෙල්ස්ටාස්කෝප් පී.එල්.සී                MELS.N0000

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් අවම මට්ටම සම්පුර්ණය කරන්නාවූ වෙළෙඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණයකින් යුත් සමාගම් අතරින් විශාලත්වය (වෙළෙඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය), ද්‍රවශීලතාව හා මූල්‍ය ශක්‍යතාව යන සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමුකොට තෝරාගත් සමාගම් 20ක් මෙම දර්ශකය ගණනය කිරීමට භාවීත කරනු ලබයි. මෙම සමාගම් 20 චලිත වෙළෙඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය (Float-adjusted market capitalization) මහින් බර තබා ඇත්තේ තනි සමාගමක නියෝජනය 15%ක උපරිමයකට යටත් කිරීම හරහා ආයෝජන කළඹෙහි විවිධාංගීකරණය තව දුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණෙනි.


S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකය අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන් හා පිළිවෙත් වලට අනුව යමින් නිර්මාණය වි ඇත. මෙහිදී සියලූම කොටස් S&P Dow Jones Indices සහ MCSI යන ආයතන විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගෝලීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණ ප්‍රමිතින්ට (Global Industry Classification Standard) (GICS) අනුව සලකා බලා වර්ගීකරණයට ලක්වේ. මෙම ක්‍රමවේදය ලොව පුරා සිටින වෙළෙඳපොල සහභාගීකරුවන් විසින් ඉතා පුළුල් ලෙස හාවීතයට ගනු ලබයි.

S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයට අන්තර්ගතවීම සඳහා එක සමාගමක් සතුව අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 500ක චලිත වෙළෙඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණයක් තිබීම, මාස 6ක මධ්‍යස්ථ දෛනික ගනුදෙනු වටිනාකම රුපියල්මිලියන 0.25කට නොඅඩුවීම, නැවත සංසන්දනය කිරීම සිදුකරන දිනයට පෙර මාස තුනක කාලය තුල එක මසකදී අවම වශයෙන් දින 10 කදී ගනුදෙනු වී තිබීම හා එම දිනයට පෙර මාස 12ක කාලය තුළ ලාභ උපයා තිබීම අවශ්‍ය වේ. වැඩි විස්තර හා සම්පුර්ණ ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සඳහා www.spindices.com  වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ලබාගත හැකිය.


S&P ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකයෙහි 2019 ජුනි මස 24වන දින සිට අදාළ වන කොටස් සමුහයන් වන්නේ (ඉංග්‍රීසි අකාරාදි පිළිවෙලට)


සමාගම්                                                               CSE Ticker
1.    ඇක්සෙස් ඒන්ජිනියරින් පී.එල්.සී                        AEL.N0000
2.    එයිට්කන් ස්පෙන්ස් පී.එල්.සී                        SPEN.N0000
3.    චෙව්රොන්ලූබ්රිකන්ට්ස් ලංකා පී.එල්.සී                    LLUB.N0000
4.    කොමර්ෂල් බැංකුව පී.එල්.සී                        COMB.N0000/
                                                                                                                      COMB.X0000
5.    ඩි. එෆ්.සී.සී. බැංකුව පී.එල්.සී                        DFCC.N0000
6.    ඩයලොග් ආක්සියෙටා පී.එල්.සී                        DIAL.N0000
7.    එක්ස්පෝ ලංකා හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී                      EXPO.N0000
8.    හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී                        HNB. N0000 /
                                    HNB. X0000
9.    එච්. එන්.බී ඇෂූවරන්ස් පී.එල්.සී                          HASU. N0000
10.    ජනශක්ති ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි පී.එල්.සී                  JINS. N0000
11.    ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී                    JKH.N0000
12.    ලංකා අයි ඕ සී පී.එල්.සී                            LIOC.N0000
13.    මෙල්ස්ටාස්කෝප් පී.එල්.සී                        MELS. N0000
14.    නැෂනල් ඩිවෙලෝප්මන්ට් බැංකුව පී.එල්.සී                    NDB.N0000
15.    පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆයිනැන්ස් පී.එල්.සී                    PLC.N0000
16.    සම්පත් බැංකුව පී.එල්.සී                            SAMP.N0000
17.    සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී                         SHL.N0000
18.    සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් පී.එල්.සී                     AAIC.N0000
19.    ටිජේ ලංකා පී.එල්.සී                            TJL.N0000
20.    යුනියන් බැංකුව පී.එල්.සී                            UBC.N0000


කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පිළිබඳව:

 

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ශ්‍රී ලංකාවේ එකම කොටස් වෙළෙඳපොළ ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර එමගින් ලයිස්තුගත සමාගම් හා ආයෝජකයන්ට හමුවීම සඳහා අවශ්‍ය පාරදෘශ්‍ය හා විධිමත් පරිසරය සකස් කෙරෙයි.

සාමාජික  ආයතන 15 කින් හා  ගනුදෙනුකරන සාමාජික  ආයතන 14 කින් සමන්විත  මෙය  ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික රාමුවට අදාලව ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කර තිබෙන අතර  ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් සභාව මගින් අධිකාරිය ලබා තිබේ.

මෙම සියලුම සාමාජික ආයතන හා ගනුදෙනුකරන සාමාජික ආයතන කොටස් තැරැව්කරුවන් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් සභාව මගින් බලපත්‍ර ලබාගත යුතුය. වැඩි විස්තර www.cse.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක.

Lakbima Online

Download Lakbima Mobile App

 
 

 

Get In Touch With Us

Explore More

Please publish modules in offcanvas position.