ලක්බිමෙන් රසමසවුළු පින්තූර ගැලරිය
Coss Ear2
lakbima.lk
COSS Ear 1

 
පලා ඔම්ලට් 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 
මුකුණුවැන්න දලු මිටක් 
ගොටුකොළ මිටක් 
බිත්තර 4ක්
අමුමිරිස් කරල් 2යි
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1
ලුණු රසට අනුව 
එළඟිතෙල් ටිකක්
උම්බලකඩ කැබැලි මේස හැඳි 1
රතු ලූනු ගෙඩි 5-6ක් 
 
සාදන ආකාරය 
පලා වර්ග සෝදා හොඳින් දිය බේරා ගන්න. ඒවා සිහින්ව කපා ගන්න. රතුලූනු, අමුමිරිස්ද සිහින්ව ලියාගන්න. භාජනයක් ගෙන එයට කපාගත් රතුලූනු, අමුමිරිස්, පලා ටික දමන්න. දැන් එයට ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් දමන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. දැන් එළඟිතෙල් දමාගත් පෑන් එකක් ළිප තබන්න. රත්වූ විට පලා මිශ්‍රණය දමා තෙම්පරාදු වන්නට හරින්න. බිත්තර කඩා බඳුනකට දමා හොඳින් තට්ටු කරන්න. දැන් බැදීගෙන එන පලා උඩින් බිත්තර සාරු වත්කර දෙපැත්ත දමා ඔම්ලට් සාදාගන්න. 
 
බිත්තර කට්ලට්
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
තම්බාගත් බිත්තර 5යි
මාළු මිරිස් කරල් 2යි
තම්බාගත් සුදු මාළු වර්ගයකින් ග්‍රෑම් 200
රතුලූනු ගෙඩි කීපයක් 
ලුණු රසට අනුව 
ගම්මිරිස් රසට අනුව 
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක් 
පාන්පිටි ටිකක් 
බිස්කට් කුඩු අවශ්‍ය තරමට 
තම්බාගත් අර්තාපල් ගෙඩි 3යි
බැදගැනීමට තෙල් 
 
සාදන ආකාරය 
තම්බාගත් මාළුවල කටු ඉවත් කර අතින් කුඩුකර බඳුනකට දමන්න. තම්බාගත් අලද ‍පොතු ඉවත් කර අතින් ‍පොඩිකර එයට එකතු කරන්න. 
දැන් මාළුමිරිස්, රතුලූනුද ඉතාම සිහින්ව කපා ගන්න. එයට ලුණු, ගම්මිරිස්, දෙහි යුෂ එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය තෙල් ටිකක් රත්කර තෙම්පරාදු කර නිවෙන්නට හරින්න. තම්බාගත් ‍පොතු ඉවත් කරගත් බිත්තර දික් අතට දෙකට පලා ගන්න. දැන් එහි පලුවක් මත ඉතිරි අඩ සම්පූර්ණ වන ආකාරයට අල මිශ්‍රණය තබා අතින් තද කර ගන්න. 
දැන් මේ බිත්තර කට්ලට්, පාන්පිටිවලින් සාදාගත් බැටරයක ගිල්වා පාන්කුඩු මත පෙරලා රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දමා රන්වන් පාටට බැදගන්න. 
 
බිත්තර සලාද 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
තම්බාගත් බිත්තර 10යි
සැල්දිරි කොළ කීපයක් 
කිරි මේස හැඳි 2-3ක්
ලුණු රසට අනුව,අඹරාගත් අබ තේ හැඳි 1
තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 4
සලාද කොළ කීපයක්, තක්කාලි ගෙඩි 5යි
 
සාදන ආකාරය 
බිත්තරවල කටු ඉවත් කර දික් අතට දෙකට පලා ගන්න. දැන් එහි කහමද ටික බඳුනකට දමන්න. දැන් මේ බිත්තර කහමදවලට ලුණු, ගම්මිරිස්, සෝස්, අඹරාගත් අඹ, කිරි, ඉතාම සිහින්ව ලියාගත් සැල්දිරි දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.
දැන් මේ මිශ්‍රණය බිත්තර පලු වලට පුරවා ගන්න. 
තක්කාලි තීරු කපා ගන්න. සලාද කොළ සෝදා දිය බේරා ගන්න. දැන් පැතැලි දීසියක් ගෙන එහි සලාද කොළ ටික අතුරා ගන්න. ඒ මත රටාවකට අනුව බිත්තර පලු ටික තබන්න. තක්කාලි තීරුද තබමින් සරසා මේසයට යවන්න. 
 
අර්තාපල් බිත්තර 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 
තරමක අර්තාපල් අල 2යි
බටර් මේස හැඳි 2
බිත්තර 3යි
ලුණු ස්වල්පයක්
ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් 
තක්කාලි සෝස් ටිකක් 
 
සාදන ආකාරය 
ලුණු දමා, අර්තාපල් බෙරි නොවන සේ තම්බා ගන්න. දැන් ඒවා සිහින් පෙතිවලට කපාගන්න. පෑන් එකක් ළිප තබා එයට බටර් එකතු කරන්න. රත්වන විට අර්තාපල් පෙති ටික රටාවකට එහි අතුරාගන්න. දැන් බිත්තර කඩා බඳුනකට දමා එයට ලුණු, ගම්මිරිස් දමා තට්ටු කරන්න. අර්තාපල් පෙති වැසීයන සේ බිත්තර සාරු වත් කරන්න. මූඩියකින් වසා පිසගන්න. කෑලි කපා මේසයට යවන්න. 
 
බිත්තර ගුලි 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
තම්බාගත් බිත්තර 5යි
සැල්දිරි දඬු කැබැල්ලක්
රතුලූනු ගෙඩි කීපයක් 
ගාගත් චීස් මේස හැඳි 2ක්
අමුමිරිස් කරල් 2යි 
බටර් ස්වල්පයක් 
රසට අනුව ලුණු
ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් 
පාන්පිටි ටිකක්
පාන් කුඩු 
බැද ගැනීමට තෙල් 
 
සාදන ආකාරය 
බිත්තර තම්බා කටු ඉවත් කර කුඩාවට කපා ගන්න. රතුලූනු, අමුමිරිස්, සැල්දිරි කුඩාවට කපා ගන්න. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් අඹරා ගන්න. දැන් මෙයට ලුණු, ගම්මිරිස්, බටර්, චීස් එකතු කර තරමක ගුලි සාදා ගන්න. පාන්පිටිවලින් ඉතා උකු බැටරයක් සාදා මේ ගුලි එහි ගිල්වා, පාන් කුඩු මත පෙරලා රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දමා රන්වන් පාටට බැද ගන්න. ඉන්පසු මේවා ඩෙවල් එකක්, කරියක් හෝ බයිට් එකක් වැනි ඕනෑම ක්‍රමයකට භාවිතා කළ හැකිය. 
 
බැදගත් බිත්තර ව්‍යංජනය 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
බිත්තර 5යි
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1 1/2 
කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
රතුලූනු ගෙඩි කීපයක් 
රම්පේ කැබැල්ලක් 
අමුමිරිස් කරල් 2ක්
කුරුඳු‍පොතු කැබැල්ලක්
මිටිකිරි අඬු කෝප්ප 2
දියකිරි අඬු කෝප්ප 1
බැදගැනීම සඳහා තෙල් ටිකක්
ලුණු රසට අනුව 
 
සාදන ආකාරය 
බිත්තර ටික තම්බා කටු ඉවත් කර ගන්න. දැන් ගෑරුප්පුවකින් හෝ සියුම් සිහින් තුඩකින් බිත්තර සිදුරු කරන්න. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දමා ළිප තබන්න. දැන් එයට කහ කුඩු ටිකක්ද එකතු කර බිත්තර දමා එහා මෙහා කරමින් රන්වන් පාටට බැදෙන්නට හරින්න. එය පසෙකින් තබන්න. දැන් භාජනයක් ගෙන එයට සිහින්ව කපාගත් ලූනු ඇතුළු අනෙකුත් සියලු පහේ වර්ගද, දිය කිරිද දමා ළිප තබන්න. ලූනු පහේ තැම්බිගෙන එද්දී මිටිකිරි එකතු කරන්න. උතුරන විට කහමදය දක්වා පැලුමක් යෙදූ බිත්තර එයට එකතු කරන්න. ටික වේලාවක් පිසගන්න. 
 
උපදෙස් සූපවේදිනී බෙරිලි විමලරත්න 
 
සාකච්ඡා කළා නිර්මලා කුමාරි සේනාරත්න 

චොක්ලට් ස්‍පොන්ජ් කේක් 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
බිත්තර 9යි
සීනි ග්‍රෑම් 260යි
පිටි ග්‍රෑම් 200යි
චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 50
බේකිං සෝඩා ග්‍රෑම් 15
බේකිං පවුඩර් තේ හැඳි 2
 
සාදන ආකාරය 
පිටි, බේකිං සෝඩා, බේකිං පවුඩර්, චොක්ලට් පවුඩර් එකට මිශ්‍රකර හොඳින් හලාගන්න. සීනි සහ බිත්තර හොඳින් බිට් කරන්න. දැන් බිත්තර මිශ්‍රණයට පිටි ටික ටික දමමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. බටර් ගා ගත් තැටියක දමා 180ංජ උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. 
 
;පොල් කේක් 
 
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 
සිහින්ව ගා ගත් තරමක ගෙඩියක ‍පොල් 
කිතුල් හෝ ‍පොල් පැණි බෝතල් 1/2
බටර් ග්‍රෑම් 250, සීනි ග්‍රෑම් 500
පිටි ග්‍රෑම් 250, රුලං ග්‍රෑම් 500
සුවඳ කුඩු තේ හැඳි 1/2
වියළි මිදි ග්‍රෑම් 200, රටඉඳි ග්‍රෑම් 500
ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 1
වැනිලා තේ හැඳි 1
බේකිං පවුඩර් තේ හැඳි 1 1/2 
 
සාදන ආකාරය 
 
රටඉඳිවල ඇට ඉවත්කර ඉතා සිහින්ව කපා බඳුනකට දමන්න. දැන් උණු වතුර කෝප්පයකට, ආප්ප සෝඩා දමා දියකර රටඉඳිවලට දමා පැයක් පමණ වේලාවක් විවේකීව තබන්න. පාන්පිටි, රුලං, බේකිං පවුඩර් දමා ඉතා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් බඳුනකට පැණි, සීනි දමා ළිප තබන්න. හැඳි ගාමින් උණුවන විට ‍පොල්, සුවඳ කුඩු දමා හොඳින් මලවා ගන්න. දැන් එය බිමට බා, එයට පිටි මිශ්‍රණය, රටඉඳි, වියළි මිදි, හොඳින් ගසාගත් බටර් වැනිලා දමා හොඳ හැටි මිශ්‍රකර ගන්න. දැන් තෙල් කඩදාසියක් දමා සකසාගත් තැටියකට දමා ටික වෙලාවක් විවේකීව තබා 160ංජ උෂණත්වයේ පැයක් පමණ බේක් කර ගන්න. 

Page 1 of 11

 

IMAGE

බොලිවුඩයට පෑයූ අලූත්ම තාරකාව ජාන්වී කපූර්

IMAGE 2018 Mar 22 10:29
පසුගිය පෙබරවාරි 24වෙනිදා මිය ගිය සුරූපී බොලිවුඞ් නිළි ශ‍්‍රී දේවි කපූර් පිළිබඳ මතකය ආවර්ජනය...
Views - 164

වික්ටර් 76 වසරක්ම නොකළ වැඩක් කරන්න හදයි

IMAGE 2018 Mar 21 13:06
ප්‍රවීණ සංගීතවේදී, ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් පිළිබඳ මෑත කාලයේ විශාල වශයෙන් කතාබහට ලක්වූයේ...
Views - 2573

පේරාදෙණි සරසවි මහැදුරෙකු සහ සිසුවියකගේ ප්‍රේමයේ කතාව

IMAGE 2018 Mar 20 15:01
මෙය මෑතකදී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය තුළ 'පියාපත් ලැබී ඉගිළ ගිය' පුවතකි. එකී සිදුවීම දෙස...
Views - 4853

සුබ ඵල දෙන 'විද්‍යාත්මක නැකතක්' හෙට

IMAGE 2018 Mar 19 12:14
නැකත් යනු කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති හුදෙක් ගුප්ත විශ්වාස ගණයට අයත්වන්නකි. එහෙත්...
Views - 3027

නීතිඥවරියන් දැන් සාරි අඳින්නම ඕනෙ නෑ

IMAGE 2018 Mar 19 09:37
අකුරු කරන කාලයේ මා සිහින මැවූයේ නීතිඥවරියක වන්නටය. ඒ අදහස සිතෙහි පැලපදියම් වූයේ පුංචි සන්දියේ...
Views - 3004

මට සීතලක් දැණුනොත් උණුසුමක් ඕනෑමයි ධනුක කාටවත් නොකී රහස

IMAGE 2018 Mar 18 13:23
ඕනෑම දෙයකට ඉදිරිපත් වෙන මෙලෝ යකෙකුට බයනැති බොහොම නිර්භීත අයත් සමහර විට සමහර දේවල්වලට බයයි....
Views - 3403

Please publish modules in offcanvas position.