දෙසොයුරියෝ දෙවන වටයට

Print


ටෙනිස් ශූරී අමෙරිකාවේ සෙරීනා විලියම්ස් ඕස්ට්‍රේලියානු විවෘත ටෙනිස් ශූරතාවලියේ දෙවැනි වටයට පිවිසීමට සමත්වූවාය. ඒ ජර්මනියේ ටට්ජානා මරියා ලකුණු 6-0 ක් සහ 6-2 ක් ලෙස පරාජය කරමිනි.
එමෙන්ම සෙරීනාගේ වැඩිමල් සොයුරිය වීනස් විලියම්ස් ද රුමේනියාවේ මිහායිලා බුසානෙස්කියු ලකුණු 6-7 ක්, 7-6 ක් සහ 6-2 ක් ලෙස පරාජය කරමින් දෙවැනි වටයට පිවිසීයාය.